Projecten

Stacks Image 634
Nieuwbouw
woonhuis Uden
Het ontwerp van het woonhuis is gebaseerd op de kavel die door zijn situering de vorm van een parallelogram heeft. De begane grond is ontworpen als een solide basis waar een lichtere eerste verdieping als tweede volume op ligt.
Stacks Image 532
Transformatie afstudeerproject Leeuwarder HUB
Het voormalige kantoorgebouw van de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Leeuwarden staat al meer dan een decennia leeg. Door het voormalig kantoor wat bestaat uit twee bouwblokken te verbinden middels een groot atrium ontstaat er geheel nieuwe dynamiek waarbinnen een hybride gebruik ontstaat van werkplekken en een publieke ruimte. Deze publieke ruimte kan tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 legio activiteiten huisvesten en na 2018 dienen als vernieuwde bibliotheek, de woonkamer van de stad.
Stacks Image 551
Herbestemming bathhouse Liepaja
Gevraagd was een visie over het her-activeren van een vervallen badhuis in Liepaja, Letland. Vanuit de analyse heb ik besloten om het bestaande badhuis te transformeren naar hotel en rondom het bestaande badhuis de nieuwe wellness baden te stuiteren aan een gesloten gaanderij die geborgenheid en privacy creëert in een open landschap.
Stacks Image 559
Prijsvraag Duurzaam drijvend wonen
Energie opwekking bepaald de vorm. Het concept om zonnepanelen voor de energieopwekking te gebruiken vraagt bij een optimale positionering om een zigzagvorm. Door deze vorm rondom het woonvolume te vouwen ontstaan de lamellen. Deze lamellen zijn aan de noordzijde ingevuld met glas zodat het daglicht volop kan binnenvallen. Aan de zuidzijde zijn de lamellen dicht zodat daar de zonnepanelen bevestigd kunnen worden. Bovendien blijft direct zonlicht zo buiten.
Het ontwerp is onderscheiden met de 3e plaats.
Stacks Image 573
Nieuwbouw buitenkeuken Venlo
De vorm is afgeleid van de bestaande villa en vrijstaande garage. Beide gebouwen hebben een schilddak met rode pannen. Door de buitenkeuken te situeren onder een eikenhouten schilddak met rode pannen blijft de rust en balans in de tuin gewaarborgd.
Stacks Image 600
Onderzoek passief leemhuis
Een modern woonhuis, passief en vervaardigd uit duurzame ecologische materialen. Het leemhuis is een onderzoek naar de mogelijkheden om leem als constructief bouwmateriaal toe te passen in een woonhuis.
Stacks Image 608
Verbouwing woonhuis Venlo
Door het toevoegen van een kleine aanbouw werd het mogelijk om een deel van de bestaande garage te betrekken bij de woon oppervlakte. Door zijn open karakter blijft het ruimtelijke karakter van de tuin behouden en ontstaat er een ware tuinkamer en leefkeuken.
Stacks Image 644
Prijsvraag Eat your house out
Gevraagd werd een elegant idee/ontwerp met beton. Elegantie is in dit ontwerp geïnterpreteerd als de manier van gebruiken. Het betonnen vogelhuisje is in de winter een voederhuis. Nadat de vogels het huisje leeg hebben gegeten ontstaat er een holle ruimte die ze in het voorjaar kunnen gebruiken om een nieuw broednest in te maken. Nadat de vogels in de zomer het nest verlaten hebben, kan de holle ruimte opnieuw gevuld worden met vogelvoer en is het voederhuisje weer klaar voor de winter.
Het ontwerp is onderscheiden met een eervolle vermelding.
Stacks Image 529
Herbestemming Casino Venlo
Het voormalige sociëteitsgebouw van Casino in Venlo verkeerd momenteel in een vervallen staat. Door het gebouw te transformeren naar kleintheater krijgt het gebouw zijn allure van weleer weer terug. De zaal is gesitueerd op de eerste verdieping vanwaar een groot panorama view over Venlo te zien is. Om de eerste verdieping te bereiken zijn er twee terughoudende glazen volumes toegevoegd waarin de verticale routing gesitueerd is.